T H E  P R O J E C T
Every day, world famous actors, scientists, musicians, artists, and athletes from all over the world can be found exploring the streets and canals of Amsterdam. But what attracts them to the Netherlands’ capital city? And what stories can they tell us about the time they’ve spent in the Venice of the North? This book (working title: Famous City Amsterdam), will feature 35 portraits of celebrities alongside anecdotes of their personal experiences in Amsterdam.
Seen through their eyes, new facets of this great city, and of the people themselves, are revealed. Amsterdam has served not only as a temporary home, but also as a muse. All proceeds from the sale of Famous City Amsterdam books will be donated to the cancer research laboratory of Dr. Jacco van Rheenen, Principal Investigator at the Hubrecht Institute in The Netherlands.
You can order the book NOW in selectives bookstores or order online at www.lubberhuizen.nl. ORDER YOUR COPY NOW!!
Top
T H E  F A M O U S  C I T Y  T E A M
                                    Many experts have graciously volunteered          their time and talent to the making of this          book.           Dutch photographer Marte Visser,          the founder of the project, teamed up with          many experts who are the best in their field.                                              Yvo Van Regteren Altena                       Journalist                                Samira Bouchibti                       Writer/former member of parliament                              Martijn Haas                       Journalist                           
Marcel Langedijk Journalist Marte Visser Photographer m.visser@ famouscityamsterdam.com Lousanne Schep Marketing & communication l.schep@famouscityamsterdam.com Uitgeverij Bas Lubberhuizen Publishing House
Valerie Reinhold Production support Moker Ontwerp Art direction and design Miriam Hülsmann contact municipality Amsterdam Post production Magic Group Media BV Productie bureau beeldbewerking
                                                                                                                                                                                                                                                NL/EN I N F O R M A T I E   S T I C H T I N G
Stichting Famous City is op 29-05-2012 opgericht door Marte Visser, dochter van wijlen Prof C.A.Visser die op 27-01-2007 overleed aan de gevolgen van kanker aan de pancreas. Uit haar wil om bij te dragen aan kankeronderzoek ontstond het idee voor het boek ‘Famous City Amsterdam’. In het boek zullen nationale en internationale grootgetalenteerden aan het woord zijn over de stad Amsterdam. De complete opbrengst van de verkoop zal gaan naar het onderzoek naar metastase van Dr.Jacco Van Rheenen, verbonden aan het Hubrecht Instituut.Een boek dat niet alleen een mooie culturele bijdrage zal vormen voor de stad Amsterdam maar tevens een aanzienlijke bijdrage zal opleveren om de strijd tegen kanker te ondersteunen. Om de complete opbrengsten van de verkoop naar het onderzoek te kunnen laten gaan is het van belang dat we de complete begroting gedekt krijgen voordat het boek in de winkel zal verschijnen. We zijn sinds geruime tijd bezig met het werven van fondsen en donaties. Alle toegezegde bedragen zullen worden overgemaakt aan de Stichting als het volledige benodigde bedrag gecommitteerd is. Buiten de journalisten, die een symbolische vergoeding krijgen van 0,20 ct per woord, werkt iedereen om-niet mee aan dit project.  Alle gemaakte kosten in de vorm van presentatie en- of vergaderkosten zullen worden vergoed door de Stichting, als het geld eenmaal op de rekening is overgemaakt. Tot die tijd schieten de verschillende teamleden en bestuursleden de te maken kosten voor en bewaren de bonnen voor de Stichting. Aangezien we nog geen enkel financieel verkeer hebben gehad op de rekening van de Stichting zal de jaarrekening weinig inhoud hebben. Stichting Famous City is een stichting die zich bezighoudt met het werven van fondsen en het leveren van financiële bijdrage(n) aan kankeronderzoek en al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin van het woord. Doelstelling: Stichting Famous City Amsterdam is een stichting die zich bezighoudt met het werven van fondsen en het leveren van financiële bijdrage(n) aan kankeronderzoeken al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin van het woord. Dit willen wij bereiken door: Het begeleiden van het project Famous City door het verlenen van onder meer financiële, notariële, juridische, wetenschappelijke culturele adviezenen/of andere vormen van begeleiding. Het fungeren als verantwoordingsplatform ten behoeve van het project -Famous City door het controleren en begeleiden van geldstromen van - het project Famous City; Het bieden van project- en beleidsondersteuning aan de iniatiefnemer en overige betrokkenen bij het project Famous City; Het initiëren en bevorderen van initiatieven op het gebied van de fondsenwerving ten behoeve van kankeronderzoek (en), dan wel initiatieven die daarmee verband houden; Het verkrijgen en behouden van bekendheid teneinde het doel van de stichting onder de aandacht te brengen en te behouden, en al hetgeen wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. ANBI: De Stichting beoogt het algemeen nut en niet het maken van winst.Onze stichting heeft de ANBI status toegewezen gekregen van de belastingdienst per 29-05-2012. Het Stichtingsbestuur:   De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning. Contactgegevens: Stichting Famous City Amsterdam Lucebertlaan1 1181 LG Amstelveen Nederland www.famouscityamsterdam.com         info@famouscityamsterdam.com +31 (0)20 6412743                                 +31 (0)6 48 175 008 Bank: ABN AMRO 0611495856 t.n.v. Stichting Famous City Amsterdam IBAN: NL 15ABNA 0611495856 Kamer van Koophandel: 55398952      Fiscaal nummer: NL 8516 89255 B02                                                                                                                                                                                                                          NL/EN Purpose: Famous City Amsterdam is a nonprofit foundation dedicated to raising funds and soliciting financial contributions for cancer research. The foundation is above all concerned with furthering the awareness and treatment of cancer, and in this spirit 100% of the money raised is donated directly to the appropriate organizations. We achieve this through: 1. Guiding the Famous City project by providing, inter alia, financial, legal, scientific, cultural and/or other forms of counseling; 2. Acting as a responsible platform by controlling and supervising the cash flow and financial aspects of the project; 3. Providing policy support to the initiator and others involved in the Famous City project; 4. Championing all other fundraising initiatives that benefit cancer, or initiatives relating thereto; 5. Promoting knowledge and maintaining awareness of the foundation’s goals, and everything that may be thereto related     in the broadest sense. ANBI: Our foundation was granted ANBI non-profit status by the tax authorities on May 29, 2012. All contributions are fully tax deductible. The Board of Directors: Drs. Jop M. Ubbens, Chairman Karel van Bree, Treasure Walter  F. Hendriksen Hans Chang (jointly responsible)     The Board of Directors receives no financial compensation. Contact Details:                      Foundation Famous City Amsterdam Lucebertlaan1 1181 LG Amstelveen Nederland www.famouscityamsterdam.com             info@famouscityamsterdam.com +31 (0)20 6412743                                      +31 (0)6 48 175 008
ABOUT THE FOUNDATION
Top
T H E  C A U S E
One hundred percent of the proceeds from the sale of Famous City Amsterdam books will go to the research group of Prof. Jacco van Rheenen, Principal Researcher at the Hubrecht Institute in The Netherlands. The van Rheenen lab investigates the cells within a tumor that are responsible for the growth and spread of cancer, or metastasis, which is the primary cause of cancer-related death. Using newly developed state-of-the-art microscopy techniques, the researchers observe how cancer cells leave the primary tumor and travel to other organs. By focusing on these specific cells, exposing their behaviour, groundbreaking new insights will be obtained on how cancer spreads throughout the body. Researchers will use these new insights to improve the current clinical strategies to target cancer.
To find out how you how you can contribute, please contact info@famouscityamsterdam.nl or visit www.hubrecht.eu
Top
  ©FamousCityAmsterdam 2014 Powered by: Transmedia-Design
Drs. Jop M. Ubbens, Chairman Karel van Bree, Treasure Walter  F. Hendriksen )secretaris’ Hans Chang (gezamelijk bevoegd)
Top
Top
to publisher!